Odborný/vrchní referent/referentka - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče (Přerov)

Úřad práce České republiky nabízí v Přerově volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent/referentka - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent/referentka - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Přerov
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Přerov, Smetanova
Smetanova 2017/4

Další informace o volném místu

Náplň práce:
Zajišťování agendy státní sociální podpory a dávek pěstounské péče.

Požadavky:
Výběrového řízení se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
je státním občanem České republiky, dosáhl věku 18 let, je plně svéprávný, je bezúhonný, dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně střední s maturitní zkouškou, má potřebnou zdravotní způsobilost.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 20. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID a2azprx.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/39339-78099807".

Bližší informace jsou k dispozici v elektronické podobě na stránkách: www.uradprace.cz/Kariéra

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny