Odborný vrchní referent/referentka - ověřovatel podpor v nezaměstnanosti (Hranice)

Úřad práce České republiky nabízí v Hranicích volnou pracovní pozici "Odborný vrchní referent/referentka - ověřovatel podpor v nezaměstnanosti". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný vrchní referent/referentka - ověřovatel podpor v nezaměstnanosti
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Hranice
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Hranice
Purgešova 1399
75301

Další informace o volném místu

Náplň práce:
Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. Vyřizování věcí ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů. Posuzování podkladů pro správní řízení a provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Ověřování podkladů a údajů před vydáním rozhodnutí v prvním stupni správního řízení. Zajišťování veškeré administrativní činnosti při posuzování nároků na přiznání podpor v nezaměstnanosti a podpor při rekvalifikaci, vč. vedení správních řízení ve věcech nároků na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, kompenzaci nebo zastavení poskytování podpory v nezaměstnanosti, vrácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. V evidenci uchazečů o zaměstnání zadávání a kontrola údajů rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a jejich validaci. Příprava podkladů v rámci odvolacího řízení.

Požadavky:
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. je státním občanem České republiky,
2. dosáhl věku 18 let,
3. je plně svéprávný,
4. je bezúhonný,
5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
6. má potřebnou zdravotní způsobilost.
K žádosti dále žadatel povinně přiloží strukturovaný profesní životopis

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 13. února 2023, tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu (a2azprx).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/11918-78099807".
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.


Bližší informace jsou k dispozici v elektronické podobě na stránkách: www.uradprace.cz/Kariéra

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem